• Language:
 • Polish
 • English
 • Deutsch
 • Czech

Jak wyzłomować samochód?

 1. Strona główna
 2. Stacja demontażu pojazdów
 3. Jak wyzłomować samochód?

Jak wyzłomować samochód?


Z samochodem przeznaczonym do kasacji zapraszamy do siedziby naszej firmy znajdującej się w Bielsku-Białej przy ul. Sobieskiego 462 ( WAPIENICA )

Auto złom jest otwarty:

od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 16:00

w sobotę od godziny 8:00 do 13:00

Pojazd który przyjedzie do złomowania powinien być kompletny. Elementy które powinny znajdować się w samochodzie zostały wskazane w Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 marca 2006r. w sprawie listy istotnych elementów pojazdu kompletnego.

Zgodnie z treścią wyżej wskazanego rozporządzenia, aby uznać pojazd za kompletny musi zawierać następujące elementy:

 • fotele,
 • akumulator,
 • koła jezdne ( wraz z kołem zapasowym ),
 • zawieszenie przednie i tylne,
 • most(y) napędowy(e)*,
 • skrzynia biegów,
 • silnik,
 • układ hamulcowy,
 • układ kierowniczy,
 • układ wydechowy (konwertory kataliczne, katalizator*),
 • układ zasilania paliwem ze zbiornika paliwa,
 • układ klimatyzacji*,
 • układ chłodzenia z chłodnicą*,
 • elementy elektroniczne sterowane układami*,
 • instalacja zasilana gazem**,
 • poduszki powietrzne*,

* - Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu.
**- Jeżeli została zamontowana w pojeździe.

Nie oczekujemy sprawnego samochodu lecz kompletnego.

Tak przygotowany pojazd wjeżdża na wagę, sprawdzane są cechy identyfikacyjne pojazdu czyli zgodność pola numeru VIN z dowodem rejestracyjnym. W przypadku gdy pole numerów jest nieczytelne/skorodowane sprawdza się tabliczkę znamionową gdzie również znajduje się numer VIN pojazdu. Następnie sprawdzane są tablice rejestracyjne. Jeżeli pojazd można zidentyfikować, następnie sprawdzamy czy osoba, która dostarczyła pojazd jest uprawniona do wyzłomowania pojazdu, tzn. czy jest właścicielem wpisanym na dowodzie, ewentualnie na umowie sprzedaży, jeżeli pojazd nie został przerejestrowany. Jeżeli wszystkie te dane się zgadzają, tożsamość właściciela, ewentualnie osoby przez niego upoważnionej została potwierdzona to możemy przystąpić do wypisania zaświadczenia o demontażu pojazdu, które jest niezbędne do wyrejestrowania pojazdu w wydziale komunikacji.

 

Gdy właściciel pojazdu nie żyje:

należy dostarczyć postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Jeżeli w powyższych dokumentach jest klika spadkobierców oznacza to, że wszyscy muszą wyrazić zgodę na wyzłomowanie pojazdu należącego uprzednio do spadkodawcy. Można tego dokonać po przez upoważnienie jednego ze spadkobierców, albo poprzez wspólną wizytę w siedzibie naszego auto złomu podczas podpisywania zaświadczenia o demontażu pojazdu.

 

Jeżeli samochód został objęty zastawem bankowym:

należy dostarczyć, dokumenty świadczące o spłacie należności. Najlepiej w tym celu uzyskać z banku niezbędne zaświadczenie.

Jeżeli dowód rejestracyjny został zabrany przez Funkcjonariusza Policji np. w wyniku wypadku:

należy dostarczyć zaświadczenie z Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca rejestracji pojazdu  zaświadczenie z potwierdzonymi danymi wpisanymi w dowodzie rejestracyjnym. W wielu przypadkach jest to ksero dowodu rejestracyjnego potwierdzone urzędową pieczątką. Koniecznie należy sprawdzić czy wykonane ksero jest czytelne.

Jeżeli dowód rejestracyjny został zniszczony, jest nieczytelny, bądź został zagubiony:

także i w tym przypadku niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia z Wydziału Komunikacji właściwego dla miejsca rejestracji pojazdu potwierdzającego dane wpisane w dowodzie rejestracyjnym.

Jeżeli samochód został sprowadzony z zagranicy i nie został zarejestrowany w Polsce:

w tym wypadku należy przedstawić  dokumenty takie jak do zarejestrowania pojazdu  wraz tłumaczeniem, dowód uiszczenia akcyzy i opłaty recyklingowej

Tagi: 
 • złom stalowy, metale nieżelazne, skup złomu bielsko